Köpvillkor

Priser
Priserna är angivna i svenska kronor och exklusive moms. Prisuppdateringar sker i realtid och kan därför förändras när som helst utan föregående avisering. Kostnader för frakt debiteras per kolli. När ni lägger er första beställning genomförs sedvanlig kreditprövning. När denna godkänns skapas konto med en av Centergate bestämd kreditgräns.

Betalning
Centergate tillämpar fakturabetalning med 30 dagars förfallotid som betalningssätt om ej annat avtalats. Samtliga fakturor från Centergate betalas enligt uppgift på faktura. Centergate tar ut gällande lagstadgad påminnelseavgift.

Fraktkostnader
Kostnad för DPD företagspaket 16:00 upp till tre kilo är för närvarande 150 kr exklusive moms per kolli ej skrymmande. Centergate använder Postens prislista för företagspost. Om försändelsen kräver att vi behöver skicka pall eller skrymmande kolli beräknar vi frakten utifrån behov. Delleveranser kan komma att debiteras med ytterligare frakt. Vi strävar efter att packa dina beställningar så miljövänligt och kostnadseffektivt som möjligt.

Leverans
Produkter som finns i lager skickas i regel samma dag om beställningen inkommer före klockan 13.00. Centergate anlitar Posten Företagspaket, Posten Sverige AB och budfirmor för leverans. Leverans sker direkt till leveransadressen. Om företagets leveransadress är en postbox eller har ett boxpostnummer levereras varan med postpaket till postens utlämningsställe, utkörning ingår inte.

Outlöst försändelse
Försändelser som kommer i retur till Centergate debiteras med 250 kronor plus moms för att täcka Centergate transport- och administrationskostnader.

Fullmakt för tecknande av abonnemang
För att Centergate ska kunna registrera abonnemang krävs en fullmakt mellan ert företag och Centergate. Om fullmakt saknas efter inkommen beställning kontaktar vi er för upprättande av sådan.

Garanti
Centergate tillämpar de garantivillkor som tillverkaren erbjuder på den Svenska marknaden. I de flesta fall är garantitiden 24 månader.

Återköp
Om varan är felaktig, inte fungerar enligt bruksanvisningen, saknar något i förpackningen eller är fellevererad åberopas reklamation. Läs då stycket reklamation nedan för vidare instruktion. Ett återköp får åberopas senast 10 dagar från leveransdatum. Varan får inte vara använd och dess förpackning får inte vara bruten. Om förpackningen är skadad/förstörd eller har försvunnit accepteras inte återköp. Vara med bruten plombering/försegling återköps inte. Programvaror, licenser och specialbeställda varor återköps inte. Abonnemang/kontrakt/avtal som ingåtts/tecknats återköps inte. Centergate förbehåller sig rätten att debitera en kostnad om 250 kronor exklusive moms vid återköp.

Reklamation
Centergate tillämpar tillverkares och operatörers regler för reklamation. Normalt innebär det att felaktig produkt ska skickas för reparation, oavsett om den är ny eller inte. Varan kan då antingen köpas tillbaka eller bytas ut under förutsättning att reklamationen sker inom den tidsrymd respektive tillverkare tillämpar. Abonnemang/kontrakt/avtal som ingåtts/tecknats kan ej reklameras. Reklamation som efter test inte påvisar de fel som denna reklamerats för debiteras 350 kronor exklusive frakt och moms. Transportskador ska anmälas direkt vid leverans till Posten på telefon 020-232220. Du kan också neka att ta emot en skadad leverans. Tänk på att ni som kund är skyldig att kontroller gods vid leverans för att verifiera att det är felfritt.

Ansvar för fel
Föreligger fel som Centergate ansvarar för åtar sig Centergate att avhjälpa felet genom reparation, ny leverans eller återbetalning av köpeskillingen. Centergate äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna garantier riktade till slutkund. Centergate:s ansvar till följd av fel i vara eller tjänst är begränsat till vad som anges i dessa allmänna villkor. Centergate bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att felanmälan endast kan ske via e-post.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Levererat gods är Centergate egendom tills dess att full betalning erlagts. Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Centergate hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. Centergate förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information inklusive priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Centergate webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Giltigt kundavtal gäller framför dessa villkor. Centergate ansvarar ej heller för innehåll på de webbplatser vi länkar till.

Vid frågor kontakta oss på 08 400 15 300