Telefonväxel för hotell

Telefoni är en central del av ett hotells verksamhet. Fungerande telefoni bidrar till ökad tillgänglighet och med det ökad kundnöjdhet. Missa inga samtal och potentiella gästbokningar genom en smart telefonväxel från Centergate. Vi har lång erfarenhet av att leverera telefonväxlar till hotell, butiker och företag i hela landet.

Vi vill hjälpa er och vara ett stöd i alla frågor som rör telefoni. Med vår erfarenhet och djupa kunskap inom telefoni vill vi bidra till att öka er tillgänglighet, öka antalet gästbokningar och göra er mer tillgängliga. Samtidigt är vi övertygade om att fungerande telefoni även bidrar till en enklare vardag för receptionen, bokningen och andra funktioner som jobbar på hotellet. En fungerande telefonväxel innebär mindre strul och man kan fokusera på det mest viktiga – gästen och att skapa en upplevelse som medför att man vill komma tillbaka.

Vi analyserar er nuvarande telefonväxel och ert unika behov

Många hotell har idag en telefonväxel som använts i många år och som är behov av service och underhåll. Hotell kontaktar ofta oss på Centergate för att få hjälp med sin telefonväxel. Vi gör då en nulägesanalys och kommer sedan med ett förslag på vilka åtgärder som behövs för att tillgodose hotellets unika behov och säkra tillgängligheten samt en fungerande telefoni.

Ibland kan hotell behålla sin nuvarande telefonväxel efter att vi åtgärdat eventuella problem och med det flytta fram investeringen i en ny telefonväxel. Det ger mer tid för er att noga överväga vilket som skulle kunna vara alternativet till den nuvarande lösningen på hotellets telefoni. Självklart kan vi under denna process bidra med vår erfarenhet och kunskap för att ta fram rätt kravspecifikation utifrån hotellets verksamhets unika krav och behov.

Kontakta oss redan idag om ni har frågor och funderingar kring er telefoni.

Kontakta oss för ett kostnadsfri offert på telefon 08-400 15 300.

Växelfunktioner:

- Vidarekoppling
- Samtalskö
- Callback-funktion
- Automeddelande
- Samtalshantering

Kontakta mig