Telefonväxel för butik

Telefoni är en central del av en butik eller stormarknad. Kunder ringer in till butiken för att få svar på frågor om sortiment och tillgänglighet på produkter. Fungerande telefoni bidrar till ökad tillgänglighet och med det ökad kundnöjdhet samt försäljning. Missa inga samtal och potentiella kunder genom en smart telefonväxel från Centergate. Vi har lång erfarenhet av att leverera telefonväxlar till butiker, hotell och företag i hela landet.

Ökad tillgänglighet med en telefonväxel från Centergate

Vi vill hjälpa er och vara ett stöd i alla frågor som rör telefoni. Med vår erfarenhet och djupa kunskap inom telefoni vill vi bidra till att öka er tillgänglighet, öka antalet kundförfrågningar och göra er mer tillgängliga. Samtidigt är vi övertygade om att fungerande telefoni även bidrar till en enklare vardag för säljare, kassapersonal och andra funktioner som jobbar på hotellet. En fungerande telefonväxel innebär mindre strul och man kan fokusera på det mest viktiga – kunden och att skapa en upplevelse som medför att man vill komma tillbaka.

Vi analyserar er nuvarande telefonväxel och ert unika behov

Många butiker har idag en telefonväxel som använts i många år och som är behov av service och underhåll. Butiker kontaktar ofta oss på Centergate för att få hjälp med sin telefonväxel. Vi gör då en nulägesanalys och kommer sedan med ett förslag på vilka åtgärder som behövs för att tillgodose butikens unika behov och säkra tillgängligheten samt en fungerande telefoni.

Ibland kan butiker behålla sin nuvarande telefonväxel efter att vi åtgärdat eventuella problem och med det flytta fram investeringen i en ny telefonväxel. Det ger mer tid för er att noga överväga vilket som skulle kunna vara alternativet till den nuvarande lösningen på butikens telefoni. Självklart kan vi under denna process bidra med vår erfarenhet och kunskap för att ta fram rätt kravspecifikation utifrån butikens unika krav och behov.

Kontakta oss för ett kostnadsfri offert på telefon 08-400 15 300.

Växelfunktioner:

- Vidarekoppling
- Samtalskö
- Callback-funktion
- Automeddelande
- Samtalshantering